PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ AIRMAN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1996 | Cật nhập lần cuối: 9/18/2014 10:41:29 AM | RSS

 

Compatible To AIRMAN

HP

03-PL127179AM360K

AIRMAN-5: 1
 

342200800
 

5HP

03-PL110220AM350K

AIRMAN-10: 1
 

 

10HP

03-PK122224AM370K

AIRMAN-10: 2
 

3422010300
 

10HP

03-PL123224AM388K

AIRMAN-15/20: 1
 

3422006600
 

15/20HP

03-PK122224AM410K

AIRMAN-15/20: 2
 

3422009400
 

15/20HP

03-PA095183HI405K

AIRMAN-15/20: 3
 

3422011700
 

15/20HP

03-PL193292AM388K

AIRMAN-30: 1
 

3422006200
 

30HP

 

3422008200
 

30HP

03-PL191290AM447K

AIRMAN-50: 1
 

 

50HP

03-PK250350AM455K

AIRMNA-50 : 2
 

 

50HP

03-PL265375AM500K

AIRMAN-75/100: 1
 

 

75/100HP

O.E.M.
 

ORIGINAL REF.
 

TYPE.
 

O.E.M.
 

ORIGINAL REF.
 

TYPE.

Airman
 

3214307800
 

Air filter
 

Airman
 

3422006800
 

Separator

Airman
 

3214392000
 

Air filter
 

Airman
 

3422007500
 

Separator

Airman
 

3422004600
 

Separator
 

Airman
 

3422007800
 

Separator

Airman
 

3422004901
 

Separator
 

Airman
 

3422008300
 

Separator

Airman
 

3422005501
 

Separator
 

Airman
 

3422008400
 

Separator

Airman
 

3422006200
 

Separator
 

Airman
 

3422009400
 

Separator

Airman
 

3422006300
 

Separator
 

Airman
 

3422009900
 

Separator

Airman
 

3422006500
 

Separator
 

Airman
 

3422010300
 

Separator

Airman
 

3422006600
 

Separator
 

Airman
 

3422010501
 

Separator

Airman
 

3422006700
 

Separator
 

Airman
 

3422011100
 

Separator

 

 

 

Airman
 

3422012100
 

Separator

 

 

 

Airman
 

3422012501
 

Separator

 

 

 

Airman
 

3433006600
 

Separator

 

 

 

Airman
 

N 403654
 

Separator

 

 

 

Airman
 

N 404099
 

Separator

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng: