PHỤ TÙNG & LỌC MÁY NÉN KHÍ KAESER

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1747 | Cật nhập lần cuối: 9/25/2014 9:40:48 AM | RSS
Model Filter Mats Air Filter Oil Filter Air/Oil Separator
SX 3/4/6 with KC 6.1892.0 (Pre-Filter)  6.0215.0 6.1901.1  6.2018.0
SX 3/4/6 with SC 6.1891.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1901.1   6.2024.0
SX 7 6.1891.0 (Pre-Filter) 6.0215.0   6.1876.1 6.2024.0
SX 3/4/5/7.5 (2008) 5.3398.0 (Pre-Filter)
402532.0 (Cabinet Filter)
6.4212.0  6.3461.0 6.4334.0
Airtower C (2008)* 5.0857.0 (Pre-Filter) 6.4212.0 6.3461.0 6.4334.0
SM 8/11 w/ Filter Door  6.1941.0 (Pre-Filter)   6.0215.0 6.1985.1 6.2009.0
SM 8/11 w/ Integrated Filter Mat 6.1891.0 (Pre-Filter)   6.0215.0 6.1985.1 6.2009.0
SM 8/11 w/ Cylindrical Sep. Tank 6.1891.0 (Pre-Filter)   6.0215.0 6.1876.1 6.2024.0
SM 7.5/10/15  5.3353.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.4212.0  6.3462.0 6.3795.0
SK 11  6.1941.0 (Pre-Filter)   6.1994.0 6.1985.1 6.2010.0
SK 15/20  5.3348.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.4161.0  6.3462.0 6.3792.0

SK 15/20 (2010)

5.5850.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.4432.0 6.3462.0 6.3792.0
SK 18/25  6.1943.0 (Pre-Filter) 6.1994.0  6.1985.1 6.2010.0
SK 19/26  6.1943.0 (Pre-Filter)   6.2003.0  6.1985.1 6.2008.1
AS 20/25/30 3337.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
~ 6.4163.0 6.3463.0 6.3789.0
AS 30/35 (Old) ~  6.1943.0 (Pre-Filter)   6.2000.0 6.1985.1 6.2011.1
AS 31/36/44 ~6.1687.0 (Pre-Filter) 6.2055.0 6.1985.1 6.2011.1
AS 47 ~6.1687.0 (Pre-Filter)  6.3540.0 6.1985.1 6.2011.1
ASD Series  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter Door)
6.4143.0  6.3463.0 6.3669.0

 

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

Model Filter Mats Air Filter Oil Filter Air/Oil Separator
ES 6.1943.0 (Pre-Filter) 6.1995.0 6.1979.2 6.2015.0
ESD 250/300 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter) 6.2182.0 6.1979.2 6.3559.0
ESD 250/300
(Version 2)(1) 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter) 6.2182.0 6.3465.0 6.3559.0
ESD 250/300
(Version 3)(1) 7.4519.00040 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter) 6.6323.0 6.3465.0 6.3559.0

FS 6.1943.0 (Pre-Filter) 6.1989.0 6.1979.2 6.2134.0
FS (Old) 6.1943.0 (Pre-Filter) 6.1989.0 6.1979.2 6.2017.0
FSD 7.4519.0 (Cabinet Filter) 6.1938.0 (Pre-Filter) 6.4198.0 6.3465.0 6.3765.0
GS(2) N/A 6.1995.0 6.1979.2 6.2134.0
HS(2) N/A 6.3514.0 6.1979.2 6.2134.0
HSD(2) 7.4519.0 (Cabinet Filter) 6.6323.0 6.3465.0 6.3559.0

Model Filter Mats Air Filter Oil Filter Air/Oil Separator
SFC 8 6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3353.0 (Pre-Filter Door) 6.4212.0 6.3462.0 6.3795.0
SFC 11 6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3348.0 (Pre-Filter Door) 6.4161.0 6.3462.0 6.3792.0
SFC 11/15 (2010) 7.4519.0 (Cabinet Filter)
5.5850.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0 (Frequency Controller) 6.4432.0 6.3462.0 6.3792.0
SFC 18S 6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3337.0 (Pre-Filter Door) 6.4163.0 6.3463.0 6.3789.0
SFC 18/22/30S 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00020 (Freq. Controller) 6.4143.0 6.3463.0 6.3669.0
SFC 30/37 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.3184.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller) 6.2085.0 6.3464.1 6.3569.0
SFC 37
(Version 2)2 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.3184.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller) 6.4139.0 6.3464.1 6.3569.0
SFC 45/55/75S 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller) 6.3564.0 6.3464.1 6.3571.0
SFC 45/55/75S
(Version 2)(2) 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller) 6.4149.0 6.3464.1 6.3571.0
SFC 45/55/75S
(Version 3)(2) 6.1687.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00040 (Freq. Controller) 6.4149.0 6.4493.0 6.3571.0
SFC 90S/110S 6.3572.0 (Cabinet Filter) 6.1945.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0 (Frequency Controller) 6.4148.0 6.3465.0 6.3623.0
SFC 90S/110S (Version 2)(3) 6.1945.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0 (Frequency Controller) 6.4148.0 6.4693.0 6.3623.0
SFC 75/90/110/132/160 6.1687.0 (Pre-Filter Door)
7.3140.0 (Frequency Controller) 6.2185.0 6.1979.2 6.2132.0
SFC 75/90/110/132S (2007)
6.1687.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0, 5.3353.0, 7.4519.0 (Frequency Controller) 6.4148.0 6.3465.0 6.4272.0
SFC 132/160 (2007)
6.1943.0 (Pre-Filter)
5.3353.0, 7.4519.0 (Frequency Controller) 6.4248.0 6.3465.0 6.4273.0
SFC 200/250 6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.3140.0, 7.4519.0 (Frequency Controller) 6.2182.0 6.1979.2 6.3559.0
SFC 200/250 (Version 2)(4) 6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.3140.01110, 7.4519.00010 (Frequency Controller) 6.2182.0 6.3465.0 6.3559.0
SFC 200/250 (Version 3)(4) 6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00040 (Cabinet Filter)
5.3353.00030, 7.4519.0 (Frequency Controller) 6.6323.0 6.3465.0 6.3559.0
SFC 315 6.1938.0 (Pre-Filter)
7.4519.0 (Frequency Controller) 6.4198.0 6.3465.0 6.3765.0
SFC 410/515(5) 6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3353.0, 5.3353.00020, 6.3572.0, 5.337.0 (Frequency Controller) 6.6323.0 6.3465.0 6.3559.0
Model Filter FilterMats Air Filter Oil Filter Air/OilSeparator
ASV Series 6.1943.0 6.3540.0 6.1901.1 6.3548.0 6.3528.0 6.2046.0
BSV Series 6.1687.0 6.2045.0 6.1985.1 6.2042.0 6.3528.0 6.2046.0
CSV Series 6.1938.0 6.3547.0 6.1981.1 6.3549.0 6.3528.0 6.2046.0