LỌC MÁY NÉN KHÍ

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ CECCATO

  LỌC MÁY NÉN KHÍ CECCATO

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ BUMA

  LỌC MÁY NÉN KHÍ BUMA

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ GARDNER DENVER

  LỌC MÁY NÉN KHÍ GARDNER DENVER

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ KOBELCO

  LỌC MÁY NÉN KHÍ KOBELCO

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ HANSHIN

  LỌC MÁY NÉN KHÍ HANSHIN

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR

  LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ ALUP

  LỌC MÁY NÉN KHÍ ALUP

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ COMPAIR

  LỌC MÁY NÉN KHÍ COMPAIR

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ KAESER

  LỌC MÁY NÉN KHÍ KAESER

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ BOGE

  LỌC MÁY NÉN KHÍ BOGE

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND

  LỌC MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO

  LỌC MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ FUSHENG

  LỌC MÁY NÉN KHÍ FUSHENG

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ HITACHI

  LỌC MÁY NÉN KHÍ HITACHI

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ

  LỌC MÁY NÉN KHÍ

  Phụ tùng các hãng : Lọc dầu, Lọc gió, Lọc tách, Dầu máy nén khí, Bộ điều khiển + Màn hình PLC, Giàn tản nhiệt, Trục vít, Khớp nối mềm, Cảm biến nhiệt độ + Áp suất, Bộ van cổ hút, Phớt Cổ trục… Máy nén khí, Air CompressorALMIG, KAESER, INGERSOLL-RAND, ALUP, SULLAIR, BOGE, KOBELCO, HITACHI, CHICAGO, CECCATO, ABAC, AIRMAN, GARDNER DENVER, LEROI, JOY, CHAMPION, WORTHINGTON, BUMA, HANSHIN, FUSHENG, XINRAN, BOLAITE, LIUTECH, JUCAI, SWAN, ECOAIR, LANDWARD, SCRFEIHE, UNITED, UNION, GRANZOW, AIRMAZE, WOYO, SULLIVAN, PNEUMAX, GENTLY, AIRPSS, QUINCY Atlascopco...............Đại tu máy nén khí trục vít 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • phụ tùng máy nén khí puma

  phụ tùng máy nén khí puma

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • phụ tùng máy nén khí atlas copco

  phụ tùng máy nén khí atlas copco

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • phụ tùng máy nén khí fusheng

  phụ tùng máy nén khí fusheng

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • lọc máy nén khí

  lọc máy nén khí

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ HANBELL

  PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ HANBELL

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ HANSHIN

  PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ HANSHIN

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ MITSUISEIKI

  PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ MITSUISEIKI

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PHỤ TÙNG VÀ LỌC MÁY NÉN KHÍ CECCATO

  PHỤ TÙNG VÀ LỌC MÁY NÉN KHÍ CECCATO

  ~O.E.M.
   

  ORIGINAL REF.
   

  TYPE.
   

  ORIGINAL REF.
   

  TYPE.
   

  ORIGINAL REF.
   

  TYPE.

  Ceccato
   

  640040
   

  Separator
   

  640814
   

  Air filter
   

  62 11460500
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640045
   

  Separator
   

  640910
   

  Separator
   

  62 11466050
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640047
   

  Separator
   

  640911
   

  Separator
   

  62 11472450
   

  Oil filter

  Ceccato
   

  640048
   

  Separator
   

  640912
   

  Separator
   

  62 11472750
   

  Oil filter

  Ceccato
   

  640053
   

  Air filter
   

  640918
   

  Separator
   

  62 11472900
   

  Oil filter

  Ceccato
   

  640054
   

  Air filter
   

  640919
   

  Separator
   

  62 11473150
   

  Oil filter

  Ceccato
   

  640055
   

  Air filter
   

  641104
   

  Separator
   

  62 11473750
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640057
   

  Separator
   

  641105
   

  Separator
   

  62 11474300
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640058
   

  Air filter
   

  641111
   

  Air filter
   

  62 11474350
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640066
   

  Separator
   

  641112
   

  Air filter
   

  62 11474550
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640067
   

  Separator
   

  641115
   

  Air filter
   

  62 11474600
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640068
   

  Air filter
   

  641120
   

  Air filter
   

  62 11474650
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640070
   

  Air filter
   

  641122
   

  Air filter
   

  62 11474800
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640075
   

  Air filter
   

  641123
   

  Oil filter
   

  62 11475000
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640090
   

  Air filter
   

  641125
   

  Separator
   

  62 11475050
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640095
   

  Air filter
   

  641126
   

  Air filter
   

  62 11475400
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640105
   

  Oil filter
   

  641128
   

  Air filter
   

  62 11475450
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640110
   

  Air filter
   

  641129
   

  Air filter
   

  62 11190984
   

  Separator

  Ceccato
   

  640111
   

  Air filter
   

  641130
   

  Oil filter
   

  62 21326900
   

  Separator

  Ceccato
   

  640120
   

  Air filter
   

  641137
   

  Separator
   

  62 21338300
   

  Separator

  Ceccato
   

  640125
   

  Separator
   

  641151
   

  Separator
   

  62 21341600
   

  Separator

  Ceccato
   

  640040
   

  Separator
   

  641152
   

  Separator
   

  62 21347800
   

  Separator

  Ceccato
   

  640045
   

  Separator
   

  641403
   

  Separator
   

  62 21347800
   

  Separator

  Ceccato
   

  640047
   

  Separator
   

  930568
   

  Air filter
   

  62 21347900
   

  Separator

  Ceccato
   

  640048
   

  Separator
   

  930569
   

  Separator
   

  62 21347950
   

  Separator

  Ceccato
   

  640053
   

  Air filter
   

  930570
   

  Air filter
   

  62 21357850
   

  Separator

  Ceccato
   

  640054
   

  Air filter
   

  930571
   

  Separator
   

  62 21358200
   

  Separator

  Ceccato
   

  640055
   

  Air filter
   

  930577
   

  Air filter
   

  62 21358250
   

  Separator

  Ceccato
   

  640057
   

  Separator
   

  930578
   

  Separator
   

  62 21363500
   

  Separator

  Ceccato
   

  640058
   

  Air filter
   

  930581
   

  Air filter
   

  62 21363500
   

  Separator

  Ceccato
   

  640066
   

  Separator
   

  930589
   

  Oil filter
   

  62 21372400
   

  Separator

  Ceccato
   

  640067
   

  Separator
   

  930697
   

  Oil filter
   

  62 21372450
   

  Separator

  Ceccato
   

  640068
   

  Air filter
   

  941123
   

  Oil filter
   

  62 21372500
   

  Separator

  Ceccato
   

  640070
   

  Air filter
   

  2200640592
   

  Separator
   

  62 21372550
   

  Separator

  Ceccato
   

  640075
   

  Air filter
   

  2200640815
   

  Air filter
   

  62 21372600
   

  Separator

  Ceccato
   

  640090
   

  Air filter
   

  2200641140
   

  Separator
   

  62 21372650
   

  Separator

  Ceccato
   

  640095
   

  Air filter
   

  2200641141
   

  Separator
   

  62 21372800
   

  Separator

  Ceccato
   

  640105
   

  Oil filter
   

  2200641142
   

  Separator
   

  62 21372850
   

  Separator

  Ceccato
   

  640110
   

  Air filter
   

  2200641403
   

  Separator
   

  62 21372900
   

  Separator

  Ceccato
   

  640111
   

  Air filter
   

  2200930568
   

  Air filter
   

  62 21372950
   

  Separator

  Ceccato
   

  640120
   

  Air filter
   

  2202260271
   

  Oil filter
   

  62 21373000
   

  Separator

  Ceccato
   

  640125
   

  Separator
   

  2202726102
   

  Oil filter
   

  62 21373050
   

  Separator

  Ceccato
   

  640130
   

  Oil filter
   

  2202730600
   

  Air filter
   

  62 21374000
   

  Separator

  Ceccato
   

  640135
   

  Separator
   

  2202772901
   

  Air filter
   

  62 21374050
   

  Separator

  Ceccato
   

  640140
   

  Oil filter
   

  2202773001
   

  Separator
   

  62 21374100
   

  Separator

  Ceccato
   

  640150
   

  Oil filter
   

  640814
   

  Air filter
   

  62 21374150
   

  Separator

  Ceccato
   

  640151
   

  Oil filter
   

  640910
   

  Separator
   

  62 21374300
   

  Separator

  Ceccato
   

  640175
   

  Air filter
   

  640911
   

  Separator
   

  62 21374350
   

  Separator

  Ceccato
   

  640180
   

  Separator
   

  640912
   

  Separator
   

  62 21374400
   

  Separator

  Ceccato
   

  640181
   

  Separator
   

  640918
   

  Separator
   

  62 21374450
   

  Separator

  Ceccato
   

  640189
   

  Separator
   

  640919
   

  Separator
   

  62 21375050
   

  Separator

  Ceccato
   

  640190
   

  Separator
   

  641104
   

  Separator
   

  62 21376300
   

  Separator

  Ceccato
   

  640196
   

  Separator
   

  641105
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640197
   

  Separator
   

  641111
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640211
   

  Oil filter
   

  641112
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640509
   

  Oil filter
   

  641115
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640510
   

  Separator
   

  641120
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640511
   

  Separator
   

  641122
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640514
   

  Separator
   

  641123
   

  Oil filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640521
   

  Air filter
   

  641125
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640550
   

  Air filter
   

  641126
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640551
   

  Air filter
   

  641128
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640552
   

  Separator
   

  641129
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640553
   

  Air filter
   

  641130
   

  Oil filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640554
   

  Separator
   

  641137
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640555
   

  Air filter
   

  641151
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640556
   

  Air filter
   

  641152
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640557
   

  Oil filter
   

  641403
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640557
   

  Oil filter
   

  930568
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640559
   

  Separator
   

  930569
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640560
   

  Separator
   

  930570
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640561
   

  Separator
   

  930571
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640562
   

  Air filter
   

  930577
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640565
   

  Separator
   

  930578
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640566
   

  Separator
   

  930581
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640567
   

  Separator
   

  930589
   

  Oil filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640568
   

  Separator
   

  930697
   

  Oil filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640573
   

  Separator
   

  941123
   

  Oil filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640574
   

  Air filter
   

  2200640592
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640578
   

  Air filter
   

  2200640815
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640580
   

  Separator
   

  2200641140
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640581
   

  Separator
   

  2200641141
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640582
   

  Oil filter
   

  2200641142
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640584
   

  Separator
   

  2200641403
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640588
   

  Separator
   

  2200930568
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640593
   

  Separator
   

  2202260271
   

  Oil filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640594
   

  Separator
   

  2202726102
   

  Oil filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640594
   

  Separator
   

  2202730600
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640608
   

  Oil filter
   

  2202772901
   

  Air filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640609
   

  Air filter
   

  2202773001
   

  Separator
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640610
   

  Air filter
   

  2200 00332801
   

  In-Line filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640613
   

  Air filter
   

  2200 00333801
   

  In-Line filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640666
   

  Oil filter
   

  2200 00338801
   

  In-Line filter
   

   
   

   

  Ceccato
   

  640810
   

  Air filter
   

  62 11441200
   

  Oil filter
   

  62 11459400
   

  Air filter

  Ceccato
   

  640130
   

  Oil filter
   

  62 11441255
   

  Oil filter
   

  62 11460400
   

  Air filter

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PHỤ TÙNG VÀ LỌC MÁY NÉN KHÍ AIRBLOK, ALMIG, ALUP

  PHỤ TÙNG VÀ LỌC MÁY NÉN KHÍ AIRBLOK, ALMIG, ALUP

  O.E.M.
   

  ORIGINAL REF.
   

  TYPE.
   

  O.E.M.
   

  ORIGINAL REF.
   

  TYPE.

  Airblok
   

  4088080000
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFC 30
   

  In-Line filter

  Airblok
   

  7200030400
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFC 60
   

  In-Line filter

  Airblok
   

  7211131400
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFC 108
   

  In-Line filter

  Airblok
   

  7211160000
   

  Air filter
   

  Almig
   

  AFC 204
   

  In-Line filter

  Airblok
   

  2v05038
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFC 300
   

  In-Line filter

  Airblok
   

  2v10038
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFC 570
   

  In-Line filter

  Airblok
   

  2v15038
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFC 750
   

  In-Line filter

  Airblok
   

  2v20038
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFC 990
   

  In-Line filter

  Airblok
   

  2v30038
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFC 1320
   

  In-Line filter

  Airblok
   

  2v40038
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFP 30
   

  In-Line filter

  Airblok
   

  2v50038
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFP 60
   

  In-Line filter

  Almig
   

  17203382
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFP 108
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57200221
   

  Oil filter
   

  Almig
   

  AFP 204
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57200222
   

  Oil filter
   

  Almig
   

  AFP 300
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57203291
   

  Oil filter
   

  Almig
   

  AFP 570
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57208785
   

  Air filter
   

  Almig
   

  AFP 750
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57208786
   

  Air filter
   

  Almig
   

  AFP 1320
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57208787
   

  Air filter
   

  Almig
   

  AFS 30
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57208788
   

  Air filter
   

  Almig
   

  AFS 60
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57208789
   

  Air filter
   

  Almig
   

  AFS 108
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57208790
   

  Air filter
   

  Almig
   

  AFS 204
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57211102
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFS 300
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57211103
   

  Oil filter
   

  Almig
   

  AFS 570
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57211105
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFS 750
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57213145
   

  Oil filter
   

  Almig
   

  AFS 990
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57251001
   

  Separator
   

  Almig
   

  AFS 1320
   

  In-Line filter

  Almig
   

  57251004
   

  Separator
   

  Alup
   

  17203292
   

  Separator

  Almig
   

  57258111
   

  Separator
   

  Alup
   

  17203293
   

  Air filter

  Almig
   

  57258112
   

  Separator
   

  Alup
   

  17203378
   

  Separator

  Almig
   

  57307730
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17203382
   

  Separator

  Alup
   

  17200001
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17203383
   

  Separator

  Alup
   

  17200002
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17203383
   

  Separator

  Alup
   

  17200095
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17203387
   

  Separator

  Alup
   

  17200096
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17203388
   

  Separator

  Alup
   

  17200102
   

  Separator
   

  Alup
   

  17203391
   

  Separator

  Alup
   

  17200109
   

  Separator
   

  Alup
   

  17203880
   

  Air filter

  Alup
   

  17200110
   

  Separator
   

  Alup
   

  17204120
   

  Air filter

  Alup
   

  17200201
   

  Separator
   

  Alup
   

  17205247
   

  Air filter

  Alup
   

  17200210
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17206136
   

  Air filter

  Alup
   

  17200221
   

  Oil filter
   

  Alup
   

  17206293
   

  Air filter

  Alup
   

  17200222
   

  Oil filter
   

  Alup
   

  17207048
   

  Air filter

  Alup
   

  17200329
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17207730
   

  Air filter

  Alup
   

  17201201
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17207785
   

  Air filter

  Alup
   

  17201202
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17207786
   

  Air filter

  Alup
   

  17201210
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17207787
   

  Air filter

  Alup
   

  17201406
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17207788
   

  Air filter

  Alup
   

  17201407
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17207791
   

  Air filter

  Alup
   

  17201530
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17207794
   

  Air filter

  Alup
   

  17202550
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17207796
   

  Air filter

  Alup
   

  17203290
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17207797
   

  Air filter

  Alup
   

  17203291
   

  Oil filter
   

  Alup
   

  17208785
   

  Air filter

  Alup
   

  21200531
   

  Separator
   

  Alup
   

  17208786
   

  Air filter

  Alup
   

  21203292
   

  Separator
   

  Alup
   

  17208787
   

  Air filter

  Alup
   

  21203378
   

  Separator
   

  Alup
   

  17208788
   

  Air filter

  Alup
   

  21203380
   

  Separator
   

  Alup
   

  17208789
   

  Air filter

  Alup
   

  21203391
   

  Separator
   

  Alup
   

  17208790
   

  Air filter

  Alup
   

  21770072
   

  Separator
   

  Alup
   

  17208791
   

  Air filter

  Alup
   

  50344751
   

  Air filter
   

  Alup
   

  17211102
   

  Separator

  Alup
   

  62 21376300
   

  Separator
   

  Alup
   

  17211103
   

  Oil filter

  Alup
   

  62 29046900
   

  Separator
   

  Alup
   

  17211105
   

  Separator

  Alup
   

  AFC 30
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17213145
   

  Oil filter

  Alup
   

  AFC 60
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17233920
   

  Air filter

  Alup
   

  AFC 108
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17251001
   

  Separator

  Alup
   

  AFC 204
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17251002
   

  Separator

  Alup
   

  AFC 300
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17251004
   

  Separator

  Alup
   

  AFC 570
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17258111
   

  Separator

  Alup
   

  AFC 750
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17258112
   

  Separator

  Alup
   

  AFC 990
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17290660
   

  Air filter

  Alup
   

  AFC 1320
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17290670
   

  Air filter

  Alup
   

  AFP 30
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17290675
   

  Air filter

  Alup
   

  AFP 60
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17290685
   

  Air filter

  Alup
   

  AFP 108
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17290695
   

  Air filter

  Alup
   

  AFP 204
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17290960
   

  Oil filter

  Alup
   

  AFP 300
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  17307730
   

  Air filter

  Alup
   

  AFP 570
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  21200108
   

  Separator

  Alup
   

  AFP 750
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  21200109
   

  Separator

  Alup
   

  AFP 1320
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  21200110
   

  Separator

  Alup
   

  AFS 30
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  21200201
   

  Separator

  Alup
   

  AFS 60
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  Aquamat 120
   

  Oil/water separator

  Alup
   

  AFS 108
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  Aquamat 1800
   

  Oil/water separator

  Alup
   

  AFS 204
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  Aquamat 250
   

  Oil/water separator

  Alup
   

  AFS 300
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  Aquamat 3600
   

  Oil/water separator

  Alup
   

  AFS 570
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  Aquamat 450
   

  Oil/water separator

  Alup
   

  AFS 750
   

  In-Line filter
   

  Alup
   

  Aquamat 900
   

  Oil/water separator

  Alup
   

  AFS 990
   

  In-Line filter
   

  Ama
   

  2008.93
   

  Separator

  Alup
   

  AFS 1320
   

  In-Line filter
   

  Ama
   

  2008.93
   

  Separator

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ AIRMAN

  PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ AIRMAN

   

  Compatible To AIRMAN

  HP

  03-PL127179AM360K

  AIRMAN-5: 1
   

  342200800
   

  5HP

  03-PL110220AM350K

  AIRMAN-10: 1
   

   

  10HP

  03-PK122224AM370K

  AIRMAN-10: 2
   

  3422010300
   

  10HP

  03-PL123224AM388K

  AIRMAN-15/20: 1
   

  3422006600
   

  15/20HP

  03-PK122224AM410K

  AIRMAN-15/20: 2
   

  3422009400
   

  15/20HP

  03-PA095183HI405K

  AIRMAN-15/20: 3
   

  3422011700
   

  15/20HP

  03-PL193292AM388K

  AIRMAN-30: 1
   

  3422006200
   

  30HP

   

  3422008200
   

  30HP

  03-PL191290AM447K

  AIRMAN-50: 1
   

   

  50HP

  03-PK250350AM455K

  AIRMNA-50 : 2
   

   

  50HP

  03-PL265375AM500K

  AIRMAN-75/100: 1
   

   

  75/100HP

  O.E.M.
   

  ORIGINAL REF.
   

  TYPE.
   

  O.E.M.
   

  ORIGINAL REF.
   

  TYPE.

  Airman
   

  3214307800
   

  Air filter
   

  Airman
   

  3422006800
   

  Separator

  Airman
   

  3214392000
   

  Air filter
   

  Airman
   

  3422007500
   

  Separator

  Airman
   

  3422004600
   

  Separator
   

  Airman
   

  3422007800
   

  Separator

  Airman
   

  3422004901
   

  Separator
   

  Airman
   

  3422008300
   

  Separator

  Airman
   

  3422005501
   

  Separator
   

  Airman
   

  3422008400
   

  Separator

  Airman
   

  3422006200
   

  Separator
   

  Airman
   

  3422009400
   

  Separator

  Airman
   

  3422006300
   

  Separator
   

  Airman
   

  3422009900
   

  Separator

  Airman
   

  3422006500
   

  Separator
   

  Airman
   

  3422010300
   

  Separator

  Airman
   

  3422006600
   

  Separator
   

  Airman
   

  3422010501
   

  Separator

  Airman
   

  3422006700
   

  Separator
   

  Airman
   

  3422011100
   

  Separator

   

   

   

  Airman
   

  3422012100
   

  Separator

   

   

   

  Airman
   

  3422012501
   

  Separator

   

   

   

  Airman
   

  3433006600
   

  Separator

   

   

   

  Airman
   

  N 403654
   

  Separator

   

   

   

  Airman
   

  N 404099
   

  Separator

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ BOGE

  PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ BOGE

  Boge
   

  143000303
   

  Air filter

  Boge
   

  558000301
   

  Oil filter

  Boge
   

  558000302
   

  Oil filter

  Boge
   

  558000303
   

  Oil filter

  Boge
   

  558000304
   

  Oil filter

  Boge
   

  558000305
   

  Oil filter

  Boge
   

  558000307
   

  Oil filter

  Boge
   

  558000308
   

  Oil filter

  Boge
   

  558000501
   

  Oil filter

  Boge
   

  558000601
   

  Oil filter

  Boge
   

  558001901
   

  Oil filter

  Boge
   

  569000301
   

  Air filter

  Boge
   

  569000602
   

  Air filter

  Boge
   

  569000724
   

  Air filter

  Boge
   

  569000725
   

  Air filter

  Boge
   

  569000726
   

  Air filter

  Boge
   

  569000729
   

  Air filter

  Boge
   

  569000730
   

  Air filter

  Boge
   

  569000731
   

  Air filter

  Boge
   

  569000900
   

  Air filter

  Boge
   

  569000901
   

  Air filter

  Boge
   

  569001621
   

  Air filter

  Boge
   

  569002100
   

  Air filter

  Boge
   

  569002811
   

  Air filter

  Boge
   

  569003101
   

  Air filter

  Boge
   

  569003301
   

  Air filter

  Boge
   

  569003401
   

  Air filter

  Boge
   

  569003801
   

  Air filter

  Boge
   

  569004101
   

  Air filter

  Boge
   

  569004801
   

  Air filter

  Boge
   

  569006101
   

  Air filter

  Boge
   

  569726100
   

  Air filter

  Boge
   

  569726200
   

  Air filter

  Boge
   

  569726300
   

  Air filter

  Boge
   

  575000101
   

  Separator

  Boge
   

  575000102
   

  Separator

  Boge
   

  575000103
   

  Separator

  Boge
   

  575000105
   

  Separator

  Boge
   

  575000201
   

  Separator

  Boge
   

  575000202
   

  Separator

  Boge
   

  575000203
   

  Separator

  Boge
   

  575000204
   

  Separator

  Boge
   

  575000205
   

  Separator

  Boge
   

  575000206
   

  Separator

  Boge
   

  575000207
   

  Separator

  Boge
   

  575000208
   

  Separator

  Boge
   

  575000209
   

  Separator

  Boge
   

  575000210
   

  Separator

  Boge
   

  5750002071
   

  Separator

  Boge
   

  5750002661
   

  Separator

  Boge
   

  5750002662
   

  Separator

  Boge
   

  5750002663
   

  Separator

  Boge
   

  5750002666
   

  Separator

  Boge
   

  5750002667
   

  Separator

  Boge
   

  5750002668
   

  Separator

  Boge
   

  5750002669
   

  Separator

  Boge
   

  575002666
   

  Separator

  Boge
   

  575076301
   

  Separator

  Boge
   

  575092701
   

  Separator

  Boge
   

  575092702
   

  Separator

  Boge
   

  2900001766
   

  Kit

  Boge
   

  5690028661
   

  Air filter

  Boge
   

  5690031661
   

  Air filter

  Boge
   

  5690033661
   

  Air filter

  Boge
   

  5690034661
   

  Air filter

  Boge
   

  5690041661
   

  Air filter

  Boge
   

  5750002661
   

  Separator

  Boge
   

  5750002662
   

  Separator

  Boge
   

  5750002663
   

  Separator

  Boge
   

  5750002664
   

  Separator

  Boge
   

  5750002665
   

   

  Boge
   

  5750002666
   

  Separator

  Boge
   

  5750002667
   

  Separator

  Boge
   

  5750002668
   

  Separator

  Boge
   

  5750002669
   

  Separator

  Boge
   

  5750203661
   

  Separator

  Boge
   

  2900001866 P
   

  Separator

  Boge
   

  575000207/1
   

  Kit

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ HYDROVANE

  PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ HYDROVANE

  ~OTARY SCREW MODELS:
  Model  HV Prefix #  Oil Change Kit  Maintenance Kit  Separator Kit  Top Up Kit
  5/10/15/501/502  ALL  KO51  KM51  N/A  KT51
  6/12  ALL  KO006  KM006  N/A  KT006
  11/13/17/23  ALL  KO031  KM031  KS031  KT031
  25  ALL  KO52  KM52  N/A  KT53
  33/43  ALL  KO031  KM031  KS031  KT032
  37/47  ALL  KO71  KM71  KS71  KT71
  45/55/66  16HV & BELOW  KO066  KM066  KS066F  KT066
  45/55/66  17HV & ABOVE  KO066  KM066  KS066E  KT066
  68/88  ALL  KO73  KM73  KS72  KT72
  110/120  20HV & BELOW  KO120  KM120  KS120F  KT120
  110/120  21HV & ABOVE  KO120  KM120  KS120E  KT120
  128/148  3HV  KO81  KM81  KS81  KT81
  128/148  4HV  KO82  KM82  KS81  KT81
  128/148  5HV  KO82  KM82  KS82  KT82
  170  5HV & BELOW  KO170  KM170  KS170F  KT170
  170  6HV & ABOVE  KO170  KM170  KS170E  KT170
  178/218  2HV  KO83  KM83  KS83  KT83
  178/218  3HV  KO84  KM84  KS83  KT83
  178/218  5HV & ABOVE  KO85  KM85  KS84  KT84
  705/707  ALL  KO71  KM71  KS71  KT71
  750/1000  ALL  SK7IF &
  SK7OF  SK7IV  MSC7  N/A
  V01-02  ALL  KO51  KM51  N/A  KT51
  V04-07ACS  ALL  KO457  KM457  98262-214  KT457
  V04-07ACE  ALL  KO457E  KM457E  98262-214  KT457E
  V11/15  ALL  KO73  KM73  KS72  KT74
  V18/22  ALL  KO82  KM82  KS82  KT86
  V11-22ACE  ALL  KO1122E  KM1122E  A13010174  KT1122E
  V37  ALL  KO85  KM85  KS84  KT87
  V30-45ACE  ALL  KO3045E  KM3045E  HY77296  KT3045E
  V55-75ACE  ALL  KO92  KM92  KS92

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ FUSHENG

  PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ FUSHENG

  ~Model  Oil separator  Air filter  Oil filter
  SA15-22  91108-022/9610221-20400-M1  71151-66010/71121111-66010  71151-46950/71121111-48120
  SA37  71162-46910/71131211-46910  71151-66010/71121111-66010  71151-46950/71121111-48120
  SA55-75  91111-003/9610112-21601-M  71131-66010/71141111-66010  71151-46950/71121111-48120
  SA110  91111-007/9610112-22801-M  71182-66010/71161211-66010  91107-032/9610321-23600-M1
  SA110BJ  91111-001/9610112-22201-M  71184-66010/71161412-66010  71151-46950/71121111-48120
  SA120  91111-001/9610112-22201-M  71182-66010/71161211-66010  71151-46950/71121111-48120
  SA132  91111-001/9610112-22201-M  71182-66010/71161211-66010  91107-032/9610321-23600-M1
  SA132BJ  91111-007/9610112-22801-M  71184-66010/71161412-66010  71151-46950/71121111-48120
  SA160  91111-002/9610112-22201-M  71182-66010/71161211-66010  91107-032/9610321-23600-M1
  SA160BJ  91111-007/9610112-22801-M  71184-66010/71161412-66010  71151-46950/71121111-48120
  SA185  91111-002/9610112-22201-M  71182-66010/71161211-66010  91107-032/9610321-23600-M1
  SA185BJ  91111-008/9610112-23401-M  71184-66010/71161412-66010  71151-46950/71121111-48120
  SA250GD  71188-202EAU6013  71188-2117151/711632E1-2117151  711823E1-301ETY369
  SA250  91111-002/9610112-22201-M  71188-2117151/711632E1-2117151  711823E1-301ETY369
  SA375  71196-EAY80129  71196-5L308/711823E1-5L308  711823E1-301ETY369

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • phụ tùng máy nén khí KAESER

  phụ tùng máy nén khí KAESER

  ~Model  Filter Mats  Air Filter  Oil Filter  Air/Oil Separator
  SX 3/4/6 with KC  6.1892.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1901.1  6.2018.0
  SX 3/4/6 with SC  6.1891.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1901.1  6.2024.0
  SX 7  6.1891.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1876.1  6.2024.0
  SX 3/4/5/7.5 (2008)*
   5.3398.0 (Pre-Filter)
  402532.0 (Cabinet Filter)  6.4212.0  6.3461.0  6.4334.0
  Airtower C (2008)*
   5.0857.0 (Pre-Filter)  6.4212.0  6.3461.0  6.4334.0
  SM 8/11 w/ Filter Door  6.1941.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1985.1  6.2009.0
  SM 8/11 w/ Integrated Filter Mat  6.1891.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1985.1  6.2009.0
  SM 8/11 w/ Cylindrical Sep. Tank
   6.1891.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1876.1  6.2024.0
  SM 7.5/10/15  5.3353.0 (Pre-Filter)
  6.3572.0 (Cabinet Filter)  6.4212.0  6.3462.0  6.3795.0
  SK 11  6.1941.0 (Pre-Filter)  6.1994.0  6.1985.1  6.2010.0
  SK 15/20  5.3348.0 (Pre-Filter)
  6.3572.0 (Cabinet Filter)  6.4161.0  6.3462.0  6.3792.0
  SK 15/20 (2010)
   5.5850.0 (Pre-Filter)
  6.3572.0 (Cabinet Filter)  6.4432.0  6.3462.0  6.3792.0
  SK 18/25  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.1994.0  6.1985.1  6.2010.0
  SK 19/26  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.2003.0  6.1985.1  6.2008.1
  AS 20/25/30  5.3337.0 (Pre-Filter)
  6.3572.0 (Cabinet Filter)  6.4163.0  6.3463.0  6.3789.0
  AS 30/35 (Old)  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.2000.0  6.1985.1  6.2011.1
  AS 31/36/44  6.1687.0 (Pre-Filter)  6.2055.0  6.1985.1  6.2011.1
  AS 47  6.1687.0 (Pre-Filter)  6.3540.0  6.1985.1  6.2011.1
  ASD Series  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.1943.0 (Pre-Filter Door)  6.4143.0  6.3463.0  6.3669.0
  Model  Filter Mats  Air Filter  Oil Filter  Air/Oil Separator
  BS 44/50/60  6.1938.0 (Pre-Filter)  6.1996.0  6.1981.1  6.2012.1
  BS 51/61  6.1938.0 (Pre-Filter)  6.2084.0  6.1981.1  6.2012.1
  BS 51/61 (Old)
   6.1938.0 (Pre-Filter)  6.1996.0  6.1981.1  6.2012.1
  BSD 40/50  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.3184.0 (Pre-Filter Door)  6.2085.0  6.3464.1  6.3569.0
  BSD 40/50/60
  (Version 2)(2)  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.3184.0 (Pre-Filter Door)  6.4139.0  6.3464.1  6.3569.0
  CS 75/90/120  6.1945.0 (Pre-Filter)  6.1997.0  6.1981.1  6.2013.0
  CS 76/91/121  6.1945.0 (Pre-Filter)  6.2085.0  6.1981.1  6.2013.0
  CS 76/91/121 (Old)
   6.1945.0 (Pre-Filter)  6.1997.0  6.1981.1  6.2013.0
  CSD 60/75/100S  6.3572.0 (Cabinet Filter)   6.1938.0 (Pre-Filter Door)  6.3564.0  6.3464.1  6.3571.0
  CSD 60/75/100S
  (Version 2)(3)  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.1938.0 (Pre-Filter Door)  6.4149.0  6.3464.1  6.3571.0
  CSD 60/75/100S (Version 3)(3)  6.1687.0 (Pre-Filter)
  7.4519.0 (Cabinet Filter)
  6.1687.0 (Pre-Filter Door)  6.4149.0  6.4493.0  6.3571.0
  CSD 100/125  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.1945.0 (Pre-Filter Door)  6.4148.0  6.3465.0  6.3623.0
  CSD 100/125        (Version 2)(4)  7.4519.0 (Cabinet Filter)
  6.1945.0 (Pre-Filter Door)  6.4148.0  6.4693.0  6.3623.0
  DS 140/170/200/220  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.1989.0  6.1979.2  6.2014.0
  DS 141/171/201/241  6.1943.0 (Pre-Filter Door)  6.2182.0  6.1979.2  6.2132.0
  DSD 100/100S/125/150(5)  7.4519.0 (Cabinet Filter)
  6.1687.0 (Pre-Filter Door)  6.2185.0  6.1979.2  6.2132.0
  DSD 125/150/175 (2007)
   7.4519.0 (Cabinet Filter)
  6.1687.0 (Pre-Filter Door)  6.4148.0  6.3465.0  6.4272.0
  DSD 200  7.4519.0 (Cabinet Filter)
  6.1687.0 (Pre-Filter Door)  6.2185.0  6.1979.2  6.2132.0
  DSD 200/250 (2007)
   7.4519.0 (Cabinet Filter)
  6.1943.0 (Pre-Filter Door)  6.4248.0  6.3465.0  6.4272.0

  (1) Standard unit does not come with Pre-Filter Doors. The Filter Mats for the Option Pre-Filter Doors are not included in the Filter Kit Price.
  (2) BSD Version 2 part numbers has a 1 in the first position to right of decimal: XXXXXX.1XXXX. From about June 2004.
  (3) CSD 60/75/100S Version 2 part numbers have a 2 in the first position to right of the decimal: XXXXX.2XXXX. From about June 2004. CSD 60/75/100S Version 3 are equipped with Sigma Control 2, from about August 2011.
  (4) CSD 100/125 Version 2 are equipped with Sigma Control 2, from about September 2011.
  (5) DSD 100S/100/125/150 units built after January 2005 have filter mat #7.4519.0 in control cabinet (like DSD 200).
  Model  Filter Mats  Air Filter  Oil Filter  Air/Oil Separator
  ES  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.1995.0  6.1979.2  6.2015.0
  ESD 250/300  7.4519.0 (Cabinet Filter)
  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.2182.0  

      6.1979.2

   6.3559.0
  ESD 250/300
  (Version 2)(1)  7.4519.0 (Cabinet Filter)
  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.2182.0  6.3465.0  6.3559.0
  ESD 250/300
  (Version 3)(1)  7.4519.00040 (Cabinet Filter)
  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.6323.0  6.3465.0  6.3559.0
  FS
   6.1943.0 (Pre-Filter)  6.1989.0  6.1979.2  6.2134.0
  FS (Old)  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.1989.0  6.1979.2  6.2017.0
  FSD  7.4519.0 (Cabinet Filter)
  6.1938.0 (Pre-Filter)  6.4198.0  6.3465.0  6.3765.0
  GS(2)  N/A  6.1995.0  6.1979.2  6.2134.0
  HS(2)  N/A  6.3514.0  6.1979.2  6.2134.0
  HSD(2)  7.4519.0 (Cabinet Filter)  6.6323.0  6.3465.0  6.3559.0

  (1) ESD Version 2 from about February 2006. ESD Version 3 are equipped with Sigma Control 2, from about September 2011.
  (2) GS, HS, and HSD are water-cooled only
  Model  Filter Mats  Air Filter  Oil Filter  Air/Oil Separator
  SFC 8  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  5.3353.0 (Pre-Filter Door)  6.4212.0  6.3462.0  6.3795.0
  SFC 11  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  5.3348.0 (Pre-Filter Door)  6.4161.0  6.3462.0  6.3792.0
  SFC 11/15 (2010)  7.4519.0 (Cabinet Filter)
  5.5850.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4432.0  6.3462.0  6.3792.0
  SFC 18S  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  5.3337.0 (Pre-Filter Door)  6.4163.0  6.3463.0  6.3789.0
  SFC 18/22/30S  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.1943.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.00020 (Freq. Controller)  6.4143.0  6.3463.0  6.3669.0
  SFC 30/37  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.3184.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.00010 (Freq. Controller)  6.2085.0  6.3464.1  6.3569.0
  SFC 37
  (Version 2)2  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.3184.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.00010 (Freq. Controller)  6.4139.0  6.3464.1  6.3569.0
  SFC 45/55/75S  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.1938.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.00010 (Freq. Controller)  6.3564.0  6.3464.1  6.3571.0
  SFC 45/55/75S
  (Version 2)(2)  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  6.1938.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.00010 (Freq. Controller)  6.4149.0  6.3464.1  6.3571.0
  SFC 45/55/75S
  (Version 3)(2)  6.1687.0 (Cabinet Filter)
  6.1938.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.00040 (Freq. Controller)  6.4149.0  6.4493.0  6.3571.0
  SFC 90S/110S  6.3572.0 (Cabinet Filter)   6.1945.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4148.0  6.3465.0  6.3623.0
  SFC 90S/110S (Version 2)(3)  6.1945.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4148.0  6.4693.0  6.3623.0
  SFC 75/90/110/132/160  6.1687.0 (Pre-Filter Door)
  7.3140.0 (Frequency Controller)  6.2185.0  6.1979.2  6.2132.0
  SFC 75/90/110/132S (2007)
   6.1687.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.0, 5.3353.0, 7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4148.0  6.3465.0  6.4272.0
  SFC 132/160 (2007)
   6.1943.0 (Pre-Filter)
  5.3353.0, 7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4248.0  6.3465.0  6.4273.0
  SFC 200/250  6.1943.0 (Pre-Filter Door)
  7.3140.0, 7.4519.0 (Frequency Controller)  6.2182.0  6.1979.2  6.3559.0
  SFC 200/250 (Version 2)(4)  6.1943.0 (Pre-Filter Door)
  7.3140.01110, 7.4519.00010 (Frequency Controller)  6.2182.0  6.3465.0  6.3559.0
  SFC 200/250 (Version 3)(4)  6.1943.0 (Pre-Filter Door)
  7.4519.00040 (Cabinet Filter)
  5.3353.00030, 7.4519.0 (Frequency Controller)  6.6323.0  6.3465.0  6.3559.0
  SFC 315  6.1938.0 (Pre-Filter)
  7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4198.0  6.3465.0  6.3765.0
  SFC 410/515(5)  6.3572.0 (Cabinet Filter)
  5.3353.0, 5.3353.00020, 6.3572.0, 5.337.0 (Frequency Controller)  6.6323.0  6.3465.0  6.3559.0

  (1) Standard unit does not come with Pre-Filter Doors (except for SFC 11. The Filter Mats for the Option Pre-Filter Doors are not included in the Filter Kit Price.
  (2) SFC 37 Version 2 part numbers has a 1 in the first position right of the decimal: XXXXXX.1XXXX. SFC 45/55/75S part numbers have 2 in the first position right of the decimal: XXXXXX.2XXXX. From about June 2004. SFC 45/55/75S Version 3 are equipped with Sigma Control 2, from about August 2011
  (3) SFC90S/110S Version 2 are equipped with Sigma Control 2, from about September 2011.
  (4) SFC 200/250 Version 2 from about February 2006. Version 3 are equipped with Sigma Control 2, from about September 2011.
  (5) SFC 410 and SFC 515 are water-cooled only.
  Model  Filter
  Mats  Air
  Filter  Oil
  Filter  Air/Oil
  Separator  Gas Ballast Air
  Filter Cartridge  Controller
  Filter
  ASV Series  6.1943.0  6.3540.0  6.1901.1  6.3548.0  6.3528.0  6.2046.0
  BSV Series  6.1687.0  6.2045.0  6.1985.1  6.2042.0  6.3528.0  6.2046.0
  CSV Series  6.1938.0  6.3547.0  6.1981.1  6.3549.0  6.3528.0  6.2046.0

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết